Psychologické poradenství pro rodiče, terapie pro děti i dospívající

Jak pracuji?

Při práci využívám různé techniky – terapeutické pískoviště, malování, terapeutické karty nebo to, co si vymyslíme spolu s klientem za předpokladu, že s dítětem ( dospívajícím) a jeho rodiči si vytvoříme vztah vzájemné důvěry.

Rodič, který se cítí dobře sám se sebou může umožnit i svým dětem, aby se cítily dobře.

Jakou pomoc mohu nabídnout?

Poradenství probíhá v předem domluvených termínech. Obvyklá délka konzultace je 60 minut a počet setkání záleží na domluvě klienta s terapeutem.

Neposkytuji zdravotnické služby a proto nejsem vázána smlouvou s pojišťovnami, platba za konzultace se hradí na místě v hotovosti.

Pracuji pod odbornou supervizí.

Podmínky a ceník.