O mně

PhDr. Kateřina Fidrhelová

psycholožka, psychoterapeutka

Praxe

Pedagogicko-psychologická poradna v Hradci Králové
1.dětská klinika FN Motol
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6

Odborné vzdělání

Filosofická fakulta MU v Brně, obor Psychologie
psychoterapeutický výcvik Gestalt

Další odborné vzdělávání

Semináře o duši, Dr.Dvořáček, Brno
Výcvik v hypnoterapii, Dr. Dvořáček, Brno
Projektivní techniky v poradenské praxi, Praha
Metody práce s rodinami, Praha
Jóga pro děti, Praha
Výcvik v gestaltpsychoterapii (4 roky), Norsko–belgický institut
Postgraduální výcvik v gestaltpsychoterapii ( 2 roky), Norsko–belgický institut
Výcvik práce s tělem, primitivní exprese, belgický psychoterapeut, Praha
Výcvik v integrované supervizi, Praha
Výcvik v mediaci, Praha
Certifikátor primární prevence, Praha
Výcvik v gestalt psychoterapii pro děti a mládež, Praha
PhDr. PhDr. Kateřina Fidrhelová, psycholožka, psychoterapeutka