Psychologické poradenství pro rodiče, terapie pro děti i dospívající

Psychologické poradenství pro rodiče, terapie pro děti i dospívající

Básník Vladimír Holan v jedné básni praví : ... „co je bez chvění, není pevné“ ... lze možná říct, že jakékoliv obtíže rodičů s dětmi mohou být tím „nutným chvěním“, které signalizuje, že se má něco změnit a možná i zpevnit. Mohu se stát Vaším průvodcem na této cestě změny.

Více informací »

Důležité upozornění úvodem - Nejsem vázána smlouvou s pojišťovnami, platba za konzultace se hradí na místě v hotovosti.